Noutăți

Pagini recente

Festivalul de Teatru în Limba Engleză pentru Adolescenţi

Grupurile ţintă ale proiectului cultural

Acest proiect este implementat de către Asociația AT4T pentru a atrage, direcţiona şi dezvolta potenţialul creator al tinerilor, prin intermediul teatrului. De asemenea, prin acest proiect se urmăreşte promovarea tinerilor actori profesioniști și îmbunătăţirea colaborării culturale locale, naţionale şi internaţionale.

 

Proiectul le este adresat tinerilor adolescenţi, liceeni, cu vârsta cuprinsă între 14-20 ani. Aceşti tineri din regiuni de pe întreg teritoriul țării fac parte din trupe de teatru (indiferent de limba în care preferă să joace), pasionaţi de această artă şi dornici de a-şi dezvolta aptitudinile teatrale într-un cadru nonformal. De asemenea, proiectul oferă șansa unor tineri actori aflați la debutul vieții lor profesionale să împărtășească din experiența lor în cadrul atelierelor și să își prezinte spectacolele în fața publicului timișorean.

 

Obiective generale şi specifice ale proiectului cultural

 

Un prim obiectiv general al proiectului cultural este asimilarea în modalitate proprie, subiectivă, a culturii teatrale în rândul tinerilor prin cultivarea sensibilității estetice și stimularea capacității de analiză. În acest sens, proiectul cultural dorește să promoveze improvizația teatrală ca modalitate specifică și originală de construcție a unui spectacol și sesiunile de feedback cu juriul și spectatorii pentru dezvoltarea gândirii critice.

 

Un alt obiectiv general al proiectului cultural este afirmarea importanței teatrului ca artă în rândul tinerilor și drept componentă a vieții culturale a acestora. Acestui obiectiv general i se alătură unul specific – acela de a aduce teatrul în prim-plan în viaţa culturală a oraşului nostru, în care, în urma unui studiu de caz, s-a descoperit că peste 50 % dintre tineri nu au fost niciodată la o piesă de teatru.

 

Un alt obiectiv general al proiectului cultural este promovarea tinerelor talente la nivel local, național și internațional. Proiectul își propune, ca obiectiv specific, să ofere tinerilor oportunitatea de a se face remarcați pe scene de teatru sau în spații neconvenționale în fața publicului local și, prin intermediul juriului și traineri-lor, dintre care unii din alte țări, în rândul unui public mai larg.

 

T4T își propune promovarea libertății de expresie prin prisma stimulării sensibilității artistice în formă estetică. Tinerii au deplina libertate de a-și alege modalitățile de expresie teatrală (tipul de spectacol, limba, scenariul, decoruri, costume, scenografie) și sunt, de asemenea, invitați să ofere și să primească feedback din partea altor participanți, a juriului, a spectatorilor. Totodată, conceptul fiecărei ediţii de festival este gândit în aşa fel încât să permită multiple modalităţi de interpretare, oferindu-le tinerilor şansa de a veni cu o perspectivă originală asupra tematicii, eliminându-se astfel posibilitatea ca trupele de teatru să aibă piese similare. În plus, colaborarea cu festivalul ManyFest e menită să ducă la obținerea unor produse culturale complexe, care să se bazeze pe un efort artistic integrat (teatru, coregrafie, fotografie, grafică, scurt metraj).

 

Un obiectiv general al T4T-ului, referitor la tinerii participanți, este dezvoltarea aptitudinilor și abilităților acestora într-un cadru favorabil. Pe parcursul desfăşurării festivalului se urmărește crearea unui context favorabil dezvoltării sociale și profesionale a tinerilor actori amatori, precum și stimularea potențialului artistic al acestora. Mare parte din proiectul nostru este axat pe sprijinirea de noi talente și noi forme de expresie artistică, dar și a formelor de dialog intercultural. Pe lângă acestea însă, tinerii își dezvoltă abilități pentru viață. Nu toți vor fi actori, dar cu siguranță toți vor avea nevoie de leadership și spirit de echipă, spirit antreprenorial, abilități de comunicare adecvată în diverse situații – abilități și competențe pentru viață.

 

Beneficiari direcţi:

 

  • 10-12 trupe de teatru şi 10-12 tineri actori, regizori și scenariști, care vor acționa ca mentori;
  • 7 membri ai juriului (actori, regizori, scenografi);
  • 150 de tineri participanţi în cadrul proiectului, cu vârste cuprinse între 14-20 ani;
  • 12 coordonatori (unul pentru fiecare trupă de teatru);
  • 20 de tineri actori care vor prezenta spectacole invitate publicului timișorean în spații convenționale și neconvenționale;
  • 30 de tineri voluntari, cu vârsta cuprinsă între 14-25 ani care vor dobândi experienţă în domeniul organizatoric, dar şi teatral.

 

Beneficiari indirecţi:

 

  • 500 de spectatori timişoreni;
  • 10.000 de tineri care provin din liceele trupelor participante, care vor resimţi impactul pozitiv al festivalului prin intermediul colegilor lor care au participat şi vor juca piesele create în cadrul festivalului, atât în oraşele din care provin, cât şi în alte orașe, ca spectacole invitate, în cadrul rețelei care se va crea în timpul festivalului între trupele din orașele participante.

 

Home

T4T

ManyFest

Arhivă

Afișe

Poze

Videouri

Logouri

Membrii

Contact

© AT4T 2016